English Version   Versión Español  
Rundreise-ekspedisjoner
 

PACAYA

 

Dette er en expedisjon som baserer seg på opphold kun i jungelen. Det er en unik mulighet for å bli veldig godt kjent med Perus nord - Amazonas jungelens store variasjoner og kontraster. Vi vil komme tett inn på natur og mennesker i både høy- og lavjungel og bli godt kjent med deres levesett og livsbetingelser. Expedisjonen starter med varme kilder i høyjungelen og leve sammen med Tingana-folket i en mangroveskog, og senere cruise med elvbåt på en av Amazonas regnskogens store elver som leder oss direkte til punktet der den majestetiske Rio Amazonas starter, og senere skal vi videre inn i det eventyrlig vakre og biodiverse natur-reservatet Pacaya Samiria, hvor vi skal sammen med Yarinafolket oppleve energien fra Amazonas lavjungel.

 
Expedisjon Program
view map

© 2006. ESCANDINO SERVICES S.A.
Av. Andrés Tinoco 475 Dpto. 301, Surco, Lima - Peru | Telephone/Fax: Skype + (511) 274-7010
 
LAURA AND ØYVIND WESSELTOFT

Concept: Walter Iglesias | Development: Fernando Bermúdez