English Version   Versión Español  
Rundreise-ekspedisjoner
 

URUBAMBA

 

Dette er en expedisjon med store natur- og menneske kontraster. Vi vil berøre de fleste av Perus 84 økosystemer og mikroklimaer - og vi skal oppleve dem med hjelp av alle mulige framkomst-midler. Eventyrlige Machu Picchu skal vi nå fra baksiden ved å krysse Perus Sentraljungel.Fra kyst og strand skal vi opp til Andesfjellene og krysse en fjellkjede på 4818 moh. før vi skal ned til høyjungelen på 800 moh. og videre ned til lav-jungelen på ca. 450 moh. Når vi skal tilbakeopp til høyjungelen og Andesfjellene må vi lose oss opp elven Urubamba gjenom et juv som bryter fjellkjeden som skiller lav- og høyjungel. Vi skal leve og bo sammen med to etniske Amazonas-indianergrupper. I tillegg kommer vi nær folkegrupper fra Kyst og Andesfjellene.

 
Expedisjon Program
view map

© 2006. ESCANDINO SERVICES S.A.
Av. Andrés Tinoco 475 Dpto. 301, Surco, Lima - Peru | Telephone/Fax: Skype + (511) 274-7010
 
LAURA AND ØYVIND WESSELTOFT

Concept: Walter Iglesias | Development: Fernando Bermúdez