English Version   Versión Español  
Rundreise-ekspedisjoner

Staff

Coex Amazon er integrert i selskapet Escandino Services - familieselskap etablert i Peru og drevet av blandingsekteskapet mellom Laura og Øyvind Wesseltoft (Peru og Norge).

Laura og Øyvind bor i Lima, Peru med sine to barn; Jacob og Sara. Vi er alle spesielt opptatt av natur- og menneskemangfoldet i dette landet.

Laura (Expedisjonsleder og kommunikasjonsansvarlig) er peruansk og utdannet sykepleier og jordmor fra både Peru og Norge. Snakker flytende spansk og norsk. Begrenset engelsk. God innsikt i de lokale forhold, kjenner godt til menneskemangfoldet i Peru. Laura har sin store styrke i kommunikasjonen. Besitter et imponerende nettverk.

Øyvind ( Ekspedisjonsleder og daglig leder) er norsk og økonomiutdannet fra USA. Snakker flytende norsk, spansk og engelsk. Begynte å reise i Sør Amerika på slutten av 80- tallet. Siden har det blitt mange reiser på kryss og tvers i Perus Amazonas jungel. Har etter hvert opparbeidet seg god kunnskap om Peru og et solid kontaktnettverk over hele landet.

Alberto Cabrera (Expedisjonsleder og Peru-ekspert) er peruansk, journalist med studier innen sosiologi. Født og oppvokst i Perus Amazonas jungel. Har vært nedstrøms og oppstrøms på svært mange av elvene og stiene i Perus Amazonas jungel både som fotograf for en større peruansk TV-kanal og senere som freelance journalist for flere anerkjente tidsskrifter. Imponerende innsikt i Amazonas biologi- og menneskemangfold. I tillegg en meget hyggelig og ansvarsfull person. Besitter et imponerende nettverk.

Damaso Guerra og Frank Samaniego , (Coex Amazons hovedguider), Damaso er Shipibo etnisk og kommer fra stammen Betijay i Amazonas lavjungelen ved elven Ucayali. Han studerer adminstrasjon i Atalaya. Frank er Ashaninka etnisk og kommer fra stammen San Miguel i Amazonas høyjungelen i Chanchamayo. Når han ikke arbeider om guide i Sentral-jungelen, er han opptatt på åkerlappene sine. Begge ungguttene har sitt etniske språk som morsmål og begge er stolte av sin kultur. Spansk er deres andre språk og i tillegg kommuniserer de begge noe på engelsk.

Lokale guider/turledere
Coex Amazon har et unikt nettverk av lokale guider og turledere som er strategisk plassert på alle expedisjonsrutene. På sin personlige måte vil de ledsage oss i deres naturområder og dele med oss sin særegne innsikt.


© 2006. ESCANDINO SERVICES S.A.
Av. Andrés Tinoco 475 Dpto. 301, Surco, Lima - Peru | Telephone/Fax: Skype + (511) 274-7010
 
LAURA AND ØYVIND WESSELTOFT

Concept: Walter Iglesias | Development: Fernando Bermúdez