English Version   Versión Español  
Rundreise-ekspedisjonerGaranti

Coex Amazon garanterer reiseruter utenfor allfarvei. Våre ekspedisjoner er kun for små grupper. Vi garanterer glede og sterke personlige opplevelser med mennesker og natur. Vi tilbyr unik innsikt og kunnskap fra våre vennlige og kompetente expedisjonsledere og innfødte guider.

Coex Amazon garanterer sikkerhet og permanent tilstedeværelse med en turleder på alle ekspedisjonene. Vi krever både av oss selv og av våre "explorers" sensitivitet og ansvarlighet i møtet med de ulike miljøene. Coex Amazon garanterer en aktivitet som representerer et positivt bidrag til lokalsamfunnene.

Coex Amazon kan garantere alt dette fordi vår filosofi gjennomsyrer all vår aktivitet. Alle kontakter og infrastruktur er direkte og førstehånds.

 


© 2006. ESCANDINO SERVICES S.A.
Av. Andrés Tinoco 475 Dpto. 301, Surco, Lima - Peru | Telephone/Fax: Skype + (511) 274-7010
 
LAURA AND ØYVIND WESSELTOFT

Concept: Walter Iglesias | Development: Fernando Bermúdez